KÖNYVVIZSGÁLAT

Könyvvizsgálatra kötelezett társaságok könyvvizsgálata

Megbízóinknál a folyamatos könyvvizsgálói feladatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtjuk végre. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonyítékok szúrópróbaszerű vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés által tett lényeges becslések megítélését, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését.

A pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentésünk kiegészítéseképpen, ha szükséges, külön vezetői levélben tájékoztatjuk ügyfeleinket a számviteli és belső ellenőrzési rendszer területén mutatkozó olyan problémákról, amelyek menet közben tudomásunkra jutnak.

A vizsgálat során rendszerszeres ellenőrzést is végzünk valamennyi adónemre vonatkozóan, és ha szükséges, felhívjuk a figyelmet az esetleges adókockázatokra, megoldási lehetőségekre.

Könyvvizsgáló társaságunk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara névjegyzékében szerepel, költségvetési, pénzügyi intézményi, kibocsátói, befektetési vállalkozói, továbbá IFRS minősítésselés felelősségbiztosítással rendelkezik, így a felsorolt tevékenységek végzésére jogosult (nyilvántartási számunk: 001809).

Átalakulások könyvvizsgálata

Cégünk vállalja jogi személy társaságok átalakulásának (beolvadás, kiválás, társasági forma váltás stb.) könyvvizsgálatát, ill. a folyamatot megelőző és kísérő számviteli tanácsadást.

Pályázatok könyvvizsgálata, pénzügyi lebonyolítása

Az uniós, illetve a hazai forrásokkal kiegészített uniós támogatások jogszerű felhasználását rendkívül szigorú ellenőrzési intézményrendszer kontrollálja, melyben kiemelt szerepe van a könyvvizsgálóknak.

Társaságunk önállóan, vagy a projektmenedzsment szervezetek részeként könyvvizsgálóként, és pénzügyi szakértőként vesz részt számos európai uniós projekt ellenőrzésében és lebonyolításában, szorosan együttműködve a támogatási intézményrendszerrel (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, az igazoló hatóságokkal, az irányító hatóságokkal, a közreműködő szervezetekkel és az ellenőrzési hatósággal).

Látványcsapatsport támogatások könyvvizsgálata

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet, a látvány-csapatsport támogatások elszámolásának könyvvizsgáló általi ellenőrzését írja elő. Könyvvizsgáló cégünk rendelkezik azzal a törvényileg előírt, speciális felelősségbiztosítással, melynek megléte feltétele annak, hogy egy könyvvizsgáló végezhesse a látvány-csapatsport támogatások könyvvizsgálatát.

Fuvarozói nyilatkozat

Irodánk vállalja könyvvizsgálói nyilatkozat elkészítését közúti árufuvarozók és személyszállítást végzők részére.