GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

Adótanácsadás

Adótanácsadási szolgáltatásaink köre általános, továbbá speciális adózási kérdésekre adott válaszokat, szakvéleményeket foglal magában, beleértve az egyes ügyekkel kapcsolatos háttér információk gyűjtését, megbeszéléseket, tárgyalásokon való részvételt és feljegyzések készítését.

Adótanácsadás körébe tartozik 

·         az adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése

  • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Pénzügy Minisztériumnál
  • a társaság képviselete adóhatósági és egyéb, a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzésekkor, valamint adóigazgatási eljárás során
  • észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése
  • adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatakor az eljárásban szakértőként történő közreműködés
  • szerződések adózási szempontból történő előzetes elemzése
  • adózási szempontból fontos szerződések vázlatainak elkészítése
  • levelezés lebonyolítása az adóhatósággal (veszteségelhatárolási kérelem, gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)

Számviteli, üzleti tanácsadás

·         Támogatást nyújtunk a számviteli nyilvántartások, a könyvvezetés folyamatos szabályszerű működtetésében, az esetlegesen felmerülő új gazdasági események megfelelő kezelésében. Hatékony segítséget biztosítunk az adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában, továbbá a számviteli folyamatok és információk feltérképezésében, rendszerezésében, javaslatok elkészítésében, amelyek hozzájárulnak a hatékony zárási folyamatok kivitelezéséhez.